whirla.png

O Projekcie

Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa.

 

Tytuł projektu:

"Whirla – narzędzie do zarządzania i optymalizacji przestrzeni biurowej współdzielonej"

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego zarządzanie oraz zwiększenie efektywności przestrzeni biurowej użytkowanej w modelu biurek współdzielonych.

 

Planowane efekty:

Dostarczenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego obniżenie współczynnika FLEX dla przestrzeni biurowych współdzielonych. 

 

Wartość projektu:

1 000 000 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

800 000 zł

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa